Διαδραστικά Παιχνίδια με τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ®

Κάθε μια από τις εννέα εικόνες ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ κρύβει ένα παιχνίδι-έκπληξη και τα οδηγεί να αναζητήσουν λύσεις μέσα από τα Βιβλία σε Ρόδες®!

 

Παίζοντας διαδραστικά με τα παιχνίδια της ιστοσελίδας,τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να βιώσουν, να εξερευνήσουν, να συνθέσουν, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν. Χρησιμοποιώντας τα νέα τεχνολογικά μέσα, έχουν πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης (κείμενα, εικόνες, βίντεο), τις οποίες μπορούν να επεξεργαστούν αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη.

Ο σχεδιασμός των παιχνιδιών βασίστηκε στην παιδαγωγική θεωρία του Howard Gardner, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Harvard, που ισχυρίζεται ότι ο άνθρωπος κατέχει περίπου εννέα διακεκριμένες ικανότητες, τις οποίες ονομάζει «πολλαπλές νοημοσύνες» και είναι: η γλωσσική νοημοσύνη, η λογικοµαθηµατική, η σωματική, η μουσική, η νοημοσύνη του χώρου, η διαπροσωπική, η ενδοπροσωπική, η υπαρξιακή και η φυσιογνωστική νοημοσύνη.

Διασκεδάστε λοιπόν μαζί με τα παιδιά, εξασκώντας τις ικανότητές τους αλλά και τις δικές σας!

Τα παιχνίδια σχεδίασε για τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ® η Μαρία Λαγωνίκα, παιδαγωγός, εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού.