ΦΩΤΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ

Η Βαλίτσα της Έκτης

(ΣΤ’ Δημοτικού)

Η ΒΑΛΙΤΣΑ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ είναι μια μικρή βιβλιοθήκη λογοτεχνίας, απόλαυσης και ψυχαγωγίας. Κυρίως όμως απόλαυσης, αυτής της αίσθησης που θα βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν αναγνωστική συνήθεια, πρωταρχικό στόχο της πολυετούς δράσης των Βιβλίων σε Ρόδες!

Η επιλογή των βιβλίων έγινε με το σκεπτικό ότι, τελειώνοντας το δημοτικό, τα παιδιά θα έχουν εμπλουτίσει την αναγνωστική τους εμπειρία ώστε, μπαίνοντας στην εφηβεία, να διαβάσουν βιβλία με πιο απαιτητικό περιεχόμενο.

Τα μυθιστορήματα της ΒΑΛΙΤΣΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ενδέχεται να συνδέονται χαλαρά με τη σχολική ύλη. Ωστόσο, θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι στόχος της βαλίτσας αυτής είναι μια απολύτως ελεύθερη δραστηριότητα εκ μέρους των παιδιών, η οποία δεν προϋποθέτει επεξεργασία στην τάξη. Απλά ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στην τάξη τα βιβλία, ενθαρρύνει τα παιδιά να διαλέξουν και τα παροτρύνει να κρίνουν το βιβλίο που διάβασαν και να το συστήσουν στους συμμαθητές τους. Σε περίπτωση που η/ο εκπαιδευτικός θέλει να αξιοποιήσει τα συγκεκριμένα βιβλία, μπορεί να αφιερώσει λίγο χρόνο κάθε εβδομάδα οργανώνοντας μια Λέσχη Ανάγνωσης, όπου τα παιδιά θα συζητούν για τα βιβλία μεταξύ τους.