Τα Βιβλία

Τα βιβλία που προτείνονται σε κάθε σάκο είναι διαφόρων ειδών: γνώσεων, μυθοπλασίας, εικονογραφημένες ιστορίες, τέχνης, κόμικς, θεατρικά έργα, μυθιστορήματα, διηγήματα, ποίηση κ.ά. Απευθύνονται σε παιδιά του δημοτικού σχολείου ενώ δύο θεματικές ενότητες έχουν σχεδιαστεί για παιδιά νηπιαγωγείου.

Τα βιβλία είναι διαφορετικών επιπέδων αναγνωστικής ικανότητας που όμως δεν συμβαδίζουν απαραίτητα με την ηλικία των αναγνωστών. Βιβλία επιπέδου ••• έχουν πιο πυκνό νόημα και μικρότερα γράμματα και απευθύνονται σε παιδιά που έχουν εξοικειωθεί με την ανάγνωση. Αυτά τα βιβλία μπορεί να είναι θαυμάσιο υλικό για να διαβαστούν μέσα στην τάξη από τον δάσκαλο/α και σε μικρότερα παιδιά που θα απολαύσουν με αυτό τον τρόπο την ιστορία. Η ανάγνωση στις παιδικές ηλικίες συχνά προϋποθέτει τη διαμεσολάβηση των ενήλικων και η καλλιέργεια αναγνωστικής συμπεριφοράς στα παιδιά πολύ συχνά εξαρτάται από την επιτυχία ή όχι αυτής της διαμεσολάβησης. Τα ευκολότερα βιβλία πάλι, μπορεί να είναι προσιτά σε μεγαλύτερα παιδιά που δεν έχουν ως μητρική την ελληνική γλώσσα και δυσκολεύονται με τα πυκνογραμμένα βιβλία.

Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους μαθητές, ανεξαρτήτως αναγνωστικού παρελθόντος, να διαβάσουν από ένα μικρό κείμενο ή βιβλίο έως ένα ολόκληρο μυθιστόρημα, επιβεβαιώνοντας πως για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως γλωσσσικού επιπέδου, κουλτούρας, σχολικής επίδοσης, υπάρχουν κατάλληλα λογοτεχνικά κείμενα.

Στην ιστοσελίδα παρουσιάζονται τα βιβλία ανά θέμα, με διάφορες πληροφορίες και περίληψη του περιεχομένου. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει ένα βιβλίο με τον τίτλο, τον εκδότη τον συγγραφέα ή το επίπεδο αναγνωστικής ικανότητας.  Τα βιβλία που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα ανά θέμα, δεν ταυτίζονται απόλυτα με τα βιβλία που περιέχει ο κάθε σάκος λόγω συνεχούς επικαιροποίησης.